Eget sparkonto för resor?

eget resesparandeMånga brukar prata om att de har ett resesparande, vilket helt enkelt är pengar som ska sparas till resor. Som jag ser det finns det två sätt att göra detta på.

Det första och kanske tydligaste sättet att göra detta på är genom att ha ett separat sparande för just resor. Man skiljer det helt enkelt från sitt övriga sparande.

Det andra sättet är att man sköter sitt resesparande i teorin och bakar samtidigt ihop detta med övriga sparande. Man skulle kunna säga att sparpengar reserveras för resor för att göra det lite tydligare.

Vad finns det för fördelar och nackdelar med dessa två sätt att spara till resor och vilket är det bästa sättet?

 

Ha ett separat resesparande

En klar fördel med att separera sitt sparande till resor från övrigt sparande, är att man enkelt kan se och följa hur detta belopp växer med tiden. Jag tänker mig då att man har ett eget sparkonto på sin bank som man kanske döpt till resor eller så, där man helt enkelt sätter in pengar.

Om du vet hur mycket pengar du behöver för din resa så blir det även enkelt att följa och se när du faktiskt uppnått ditt sparmål.

En nackdel med detta är att man ofta får dåliga sparvillkor på ett vanligt sparkonto hos någon av storbankerna. Idag finns det sparkonton som ger betydligt högre ränta utan att du behöver binda pengarna. Exempel på det är Avanzas sparkonto +.

 

Ha ett enda sparande

Den stora fördelen med att ha ett enda sparande, är att du enklare kan fördela pengarna till olika investeringar. Du ser hur mycket pengar du har att förvalta och kan därefter fördela ditt sparande efter hur stor risk du vill ta.

Samtidigt så blir det inte lika tydligt hur mycket du har sparat undan för dina resor. Här handlar det istället om att du reserverar pengar för resor. Det du kan göra då är att du skriver ner i din kassabok eller i ett vanligt block hur mycket av månadens sparande som ska gå till resor. Man kan då säga att detta belopp blir reserverat.

Vilket sätt som passar bäst är upp till var och en att bestämma. Det finns helt klart både fördelar och nackdelar med båda metoderna. Det ena sättet är tydligare än det andra, meden det andra kanske kan vara ekonomiskt fördelaktigt i längden.