VISA Betalkort

VISA betalkortDe allra flesta har säkert hört eller kommit i kontakt med varumärket VISA. Tillsammans med Mastercard är VISA förmodligen ett av de vanligaste bankkorts alternativen, åtminstone här i Sverige.

Men inte bara i Sverige är det stort, utan VISA är ett av världens största betalkort- samt kreditkorts varumärken. Går man till en hederlig bank idag och vill ha ett betalkort så är det stor chans att man får välja mellan antingen ett VISA kort eller ett Mastercard kort.

Anledningen till att man ser det på så många ställen idag är att VISA ger ut licenser för sina kort till sina medlemmar som i sin tur kan ge ut kort med logan. Detta innebär att de inte själva ställer ut några kort, utan endast medlemmar i nätverket gör detta.


Man erbjuder även olika nivåer av kort, vilket också är vanligt hos andra kortutställare. Ju högre nivå på kortet desto större krav ställer kortutgivaren på den som ansöker om kortet. Mycket handlar om att man ska ha en viss årsinkomst eller handla för ett visst belopp varje år på kortet.

Nivåerna är i dagsläget:

  • Standard
  • Guld
  • Platinum
  • Infinite
Den sistnämnda VISA Infinite är ett av världens exklusivaste kort idag, där kraven är väldigt höga för att man ska få ett sådant kort. Detta gör att det endast är några få i hela världen som har tillgång till kortet. Dessa exklusiva kort brukar ofta medföra en rad förmåner, så som tillgång till VIP avdelningar på flygplatser.

 

VISA Kortets Historia

Första gången ett VISA kort gavs ut var i slutet på 50-talet av Bank Of America. Kortet fick då namnet AmeriCard. Först drygt 20 år sedan, runt 1970 registrerades namnet VISA.