Snabblån fortsatt populärt i landet

Från att det allra första snabblånet lanserades i Sverige har vissa kritiska röster höjts mot denna låneform. Från början var marknaden även svagt reglerade men efter hand har detta ändrats och oseriösa aktörer har betydligt svårare att ta sig in på marknaden. Nu för tiden måste exempelvis dessa företag ha tillstånd från Finansinspektionen för att få driva utlåningsverksamheten.

Hur många snabblån som förmedlas per år är omöjligt att säga eftersom en exakt statistik inte förs över detta. Men genom att alla snabblåneföretag måste lämna in uppgifter till Finansinspektionen kan man utifrån dessa siffror dra slutsatsen att snabblån fortfarande är populärt.

I förarbetet för ”Stärkt Konsumentskydd för högkostnadskrediter” (utredningen som ligger till grund för kommande nya lagar kring snabblån) har utredarna utgått från att det beviljas ca 450 000 snabblån varje år. Detta då grundat på siffror från Finansinspektions två första kvartal år 2016.

Dessa lån motsvarar en lånevolym på ca 1,8 miljarder. Enligt dem är det genomsnittliga lånet på 4000kr vilket mycket väl speglar det utbud som snabblåneföretaget erbjuder sina kunder. Det finns även snabblåneföretag som lånar ut betydligt större summor men då det i dessa fall blir betydligt billigare med andra låneformer är det de lägre lånesummorna som prioriteras.

Problem att mäta

I utredningen påpekar utredarna att det är relativt svårt att mäta hur många snabblån som förmedlas. Det beror på att det är svårt att dra en exakt gräns för vad som är snabblån och inte. Det finns exempelvis snabblåneföretag som lånar ut 1 000kr upp till 20 000 kr samtidigt som vissa aktörer inom privatlån erbjuder summor på 2 000 till 350 000kr. Att enbart se på summan går alltså inte när man definierar snabblån.

Länge var snabblånen även de enda lån som hade kortare amorteringstid än 12 månader. Men även detta har förändrats. I och med att aktörer inom privatlån har sänkt sina lånesummor har de börjat erbjuda kortare amorteringstid än 12 månader.

Detta är även något som Kronofogden har uppmärksammat. De förde tidigare löpande statistik gällande hur många betalningsförelägganden som kunde kopplas till snabblån. Via deras hemsida kan man se statistik mellan 2006 och 2014 men sedan dess pågår alltså inte detta.

De skriver att de inte längre för statistik på grund av de snabba förändringarna i branschen och att de inte ”har möjlighet att bedöma vilka företag som bör ingå i en sådan sammanställning”

Exakt siffor finns alltså inte att ta del av. Men med ca 450 000 lån och en lånestock på närmare 2 miljarder är det tydligt att låneformen fortfarande är populär.